Rønde Vandværk a.m.b.a.
FRISK VAND FRA HANEN
Velkommen til Rønde Vandværk
_________________________________________________________________________________
Generalforsamling marts 2022 i Rønde Hallen.


Nye vandmålere

Rønde Vandværk er overgået til elektroniske vandmålere med fjernaflæsning.
I 2020 blev de sidste vandmålere omkring Vestre Fasanvej, Lillerupvej, Bækkelundsvej, Åkærsvej, Ravnevej, Tjurvej og Strandparken udskiftet.
Hermed er alle vandmålere hos Rønde Vandværk udskiftet i perioden 2016-2020.
Name: split_multical21.png.


Til kamp mod vandspild

Name: vandslange.jpg.
Vi arbejder meget aktivt med at finde vandspild på ledningsnettet i Rønde.
Pt. har vi en utæthed i ledningsnettet på mere end 10%, hvilket modsvarer, at vi mister over 16.000.000 liter vand om året. Altså et gennemsnit på over 1.820 liter i timen.
Bestyrelsen i Rønde Vandværk har igangsat forskellige tiltag for at sænke niveauet af vandspild, bl.a. opdeling af forsyningsnettet i sektioner og etablering af sektionsmålere, trykoptimering, fjernaflæsning af forbrugsmålere, akustisk lækagedetektion mm.
En af konklusionerne går på, at fra vores hovedledning går der ved ældre huse et jernrør ind til vandmåleren. Dette jernrør er nogle steder utæt! Spildet er i disse tilfælde fra vores hovedledning og ind til borgerens vandmåler. Derfor vil der fremadrettet ved renovering, hvor jernrør findes, etableres målerbrønd, hvis ikke borgeren vil udskifte forbindelsen fra stophane til vandmåler. Borgeren ejer forbindelsen fra stophane og har pligt til at sikre, at der ikke sker vandspild. Er man i tvivl om dette, da tag kontakt til vandværket.


Rønde Vandværk
Henvendelser vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer, kontakt os på 86 37 21 68.


Driftsinformation
Hold dig orienteret om den aktuelle driftssituation her.


Nyheder
Nyt, fælles vandværk i samarbejde med Hornslet Vandværk.


Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk