Velkommen til Rønde Vandværk

Rønde Vandværk

Rønde Vandværk er et forbrugerejet værk, der ved udgangen af 2023 talte ca. 1.550 målerinstallationer i Rønde, Rostved og opland.

Sne og frost

Det er blevet vinter i Danmark, og vi anbefaler at der lukkes for vandet til sommerhuse, udhuse, og andre udendørs vandhaner der ikke er i brug. Dette for at undgå frostskader.


DriftstatusTakstblad 2023

Name: takstbladBillede.jpg.
Det godkendte takstblad for Rønde Vandvæk kan findes her. Prisen pr. m3 stiger i 2023 i forhold til 2022, hvilket også fremgik af bestyrelsens gennemgang på den 2. ekstraordinære generalforsamling. Dette skyldes primært et ønske om at undgå et større driftsunderskud.


Elektroniske vandmålere

Rønde Vandværk er overgået til elektroniske vandmålere med fjernaflæsning, således det ikke er nødvendigt med manuelle aflæsningskort længere. Mange af målerene bliver aflæst via faste antenner rundt omkring i Rønde by, og resten bliver aflæst 1-3 gange årligt.
Den elektroniske måler kan advare dig som forbruger, hvis den mistænker at der er en lækage i huset, f.eks. et toilet der løber. I så fald vil du på målerens display kunne aflæse teksten "LEAK".
Name: split_multical21.png.

Kontakt osVed ledningsbrud mm.
Henvendelser vedrørende ledningsbrud/vandproblemer kontakt vandværkets smed:
H.J. Jensen VVS Tlf. 86 36 53 87


Øvrige henvendelser
kontakt Rønde Vandværks administration indenfor telefonens åbningstid (tirsdag og torsdag, 10.00 - 12.00)
Tlf.: 86 37 21 68


Name: rv_logo_uden_tekst (1).png.
Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk
Åbningstider
tirsdag kl. 10.00 - 12.00 torsdag kl. 10.00 - 12.00