Rønde Vandværk a.m.b.a.
FRISK VAND FRA HANEN
Driftsinformation

Overordnet drift

Name: GREEN.png.
02. oktober 2020 kl 09.00 til kl 13.00: Lukket for vandet i Bjerg Thomsens område grundet omlægning vandledning i byparken.
22. september 2020 kl. 9.00: Der er sket rørbrud under arbejdet i Byparken, hvilket medfører manglende vandforsyning i en del af Rønde (Bjerg-Thomsensvej, Anemonevej, mm). Der arbejdes på højtryk på at løse problemet, således vandforsyningen kan genoprettes. Vi vil opdatere her på hjemmesiden, så snart der er nyt. Opdatering: problemet er løst.
8. september 2020 kl. 20.00: Vandforsyningen er ved at være genetableret. Hvis der opleves grumset vand anbefaler vi at man lader vandet løbe en stund, indtil det igen er klart.
8. september 2020 kl 18.00: Der arbejdes i øjeblikket på at løse et problem i området ved Bjerg-Thomsensvej/Byparken i Rønde, der skyldes et brud på et vandrør ved arbejdet i Byparken. Dette vil blive løst så hurtigt som overhovedet muligt. Der vil i mellemtiden være problemer med vandforsyningen i området, vi beklager på forhånd.


Vandkvalitet

Name: GREEN.png.
Der er pt. ingen bemærkninger til vandkvaliteten i Rønde.

Rønde Vandværk
Henvendelser vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer, kontakt os på 86 37 21 68.


Driftsinformation
Hold dig orienteret om den aktuelle driftssituation her.


Nyheder
Nyt, fælles vandværk i samarbejde med Hornslet Vandværk.


Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk