Velkommen til Rønde Vandværk

Rønde Vandværk

Rønde Vandværk er et forbrugerejet værk, der ved udgangen af 2023 talte ca. 1.550 målerinstallationer i Rønde, Rostved og opland.

Takstblad 2024

Det nye takstblad er godkendt for 2024, find det her.


DriftstatusTakstblad 2023

Name: takstbladBillede.jpg.
Det godkendte takstblad for Rønde Vandvæk kan findes her.


Elektroniske vandmålere

Rønde Vandværk er overgået til elektroniske vandmålere med fjernaflæsning, således det ikke er nødvendigt med manuelle aflæsningskort længere. Mange af målerene bliver aflæst via faste antenner rundt omkring i Rønde by, og resten bliver aflæst 1-3 gange årligt.
Den elektroniske måler kan advare dig som forbruger, hvis den mistænker at der er en lækage i huset, f.eks. et toilet der løber. I så fald vil du på målerens display kunne aflæse teksten "LEAK".
Da vi desværre har et højt vandspildsniveau i byen må vi pointere at det er forbrugernes ansvar at der ikke er lækager i vandrørene på deres grund. Det er især jernrør af ældre dato der er bekymrende. I enkelte tilfælde vil vandet bevæge sig mod overfladen og blive synlig, i andre tilfælde vil det sive nedad og være usynligt. Vi opfordrer derfor til at borgere med gamle jernrør på grunden får tilstanden af disse efterset og evt. udbedret af fagfolk.
Name: split_multical21.png.

Kontakt osVed ledningsbrud mm.
Henvendelser vedrørende ledningsbrud/vandproblemer kontakt vandværkets smed:
H.J. Jensen VVS Tlf. 86 36 53 87


Øvrige henvendelser
kontakt Rønde Vandværks administration indenfor telefonens åbningstid (tirsdag og torsdag, 10.00 - 12.00)
Tlf.: 86 37 21 68


Name: rv_logo_uden_tekst (1).png.
Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk
Åbningstider
tirsdag kl. 10.00 - 12.00 torsdag kl. 10.00 - 12.00