Rønde Vandværk a.m.b.a.
FRISK VAND FRA HANEN
Velkommen til Rønde Vandværk
Rønde Vandværk leverer rent drikkevand til forbrugerne i Rønde og omegn, og er beliggende i Syddjurs Kommune. Der er ca. 1.420 tilslutninger i forsyningsområdet.


Generalforsamling

NY DATO! Den årlige generalforsamling finder sted torsdag den 13. august 2020 - reserver datoen allerede nu.
Tidspunkt og sted følger snarest, følg med her på siden, samt i den lokale avis.

Giv din mening til kende

Det er generalforsamlingen der er øverste myndighed i vandværket. Alle medlemmer af selskabet er velkomne, og bestyrelsen ser frem til et spændende møde. Kom og gør din stemme gældende!
OBS: Husk tilmelding på email eller telefon, i forhold til forplejning.


Nye vandmålere

Rønde Vandværk er ved at overgå til elektroniske vandmålere.
I 2020 forventes de sidste målere omkring Vestre Fasanvej, Lillerupvej, Bækkelundsvej, Åkærsvej, Ravnevej, Tjurvej og Strandparken at blive udskiftet. Det er VVS firmaet HJ Jensen der foretager udskiftningen for Rønde Vandværk, og de kontakter forbrugerne direkte med henblik på udskiftningen. Bemærk at udskiftningen betales af Rønde Vandværk, og ikke den enkelte forbruger.
Bemærk: Udskiftningen af vandmålere er nu igang igen efter at have været sat på pause pga. COVID-19.
Name: split_multical21.png.


Til kamp mod vandspild

Name: vandslange.jpg.
Vi arbejder meget aktivt med at finde vandspild på ledningsnettet i Rønde.
Pt. har vi en utæthed i ledningsnettet på mere end 10%, hvilket modsvarer, at vi mister over 16.000.000 liter vand om året. Altså et gennemsnit på over 1.820 liter i timen.
Bestyrelsen i Rønde Vandværk har igangsat forskellige tiltag for at sænke niveauet af vandspild, bl.a. opdeling af forsyningsnettet i sektioner og etablering af sektionsmålere, trykoptimering, fjernaflæsning af forbrugsmålere, akustisk lækagedetektion mm.
En af konklusionerne går på, at fra vores hovedledning går der ved ældre huse et jernrør ind til vandmåleren. Dette jernrør er nogle steder utæt! Spildet er i disse tilfælde fra vores hovedledning og ind til borgerens vandmåler. Derfor vil der fremadrettet ved renovering, hvor jernrør findes, etableres målerbrønd, hvis ikke borgeren vil udskifte forbindelsen fra stophane til vandmåler. Borgeren ejer forbindelsen fra stophane og har pligt til at sikre, at der ikke sker vandspild. Er man i tvivl om dette, da tag kontakt til vandværket.


Rønde Vandværk
Henvendelser vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer, kontakt os på 86 37 21 68.


Driftsinformation
- Der er i øjeblikket ingen driftsforstyrelser.
- Installation af nye vandmålere


Nyheder
Nyt, fælles vandværk i samarbejde med Hornslet Vandværk.


Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk