Rønde Vandværk a.m.b.a.
FRISK VAND FRA HANEN
Velkommen til Rønde VandværkGeneralforsamling

NY DATO! Den årlige generalforsamling finder sted torsdag den 20. august 2020 i Rønde Idrætscenter kl. 19.30.

Giv din mening til kende

Det er generalforsamlingen der er øverste myndighed i vandværket. Alle medlemmer af selskabet er velkomne, og bestyrelsen ser frem til et spændende møde. Kom og gør din stemme gældende!
OBS: Husk tilmelding på email eller telefon, i forhold til forplejning.


Nye vandmålere

Rønde Vandværk er overgået til elektroniske vandmålere med fjernaflæsning.
I 2020 blev de sidste vandmålere omkring Vestre Fasanvej, Lillerupvej, Bækkelundsvej, Åkærsvej, Ravnevej, Tjurvej og Strandparken udskiftet.
Hermed er alle vandmålere hos Rønde Vandværk udskiftet i perioden 2016-2020.
Name: split_multical21.png.


Til kamp mod vandspild

Name: vandslange.jpg.
Vi arbejder meget aktivt med at finde vandspild på ledningsnettet i Rønde.
Pt. har vi en utæthed i ledningsnettet på mere end 10%, hvilket modsvarer, at vi mister over 16.000.000 liter vand om året. Altså et gennemsnit på over 1.820 liter i timen.
Bestyrelsen i Rønde Vandværk har igangsat forskellige tiltag for at sænke niveauet af vandspild, bl.a. opdeling af forsyningsnettet i sektioner og etablering af sektionsmålere, trykoptimering, fjernaflæsning af forbrugsmålere, akustisk lækagedetektion mm.
En af konklusionerne går på, at fra vores hovedledning går der ved ældre huse et jernrør ind til vandmåleren. Dette jernrør er nogle steder utæt! Spildet er i disse tilfælde fra vores hovedledning og ind til borgerens vandmåler. Derfor vil der fremadrettet ved renovering, hvor jernrør findes, etableres målerbrønd, hvis ikke borgeren vil udskifte forbindelsen fra stophane til vandmåler. Borgeren ejer forbindelsen fra stophane og har pligt til at sikre, at der ikke sker vandspild. Er man i tvivl om dette, da tag kontakt til vandværket.


Rønde Vandværk
Henvendelser vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer, kontakt os på 86 37 21 68.


Driftsinformation
- Der er i øjeblikket ingen driftsforstyrelser.
- Installation af nye vandmålere


Nyheder
Nyt, fælles vandværk i samarbejde med Hornslet Vandværk.


Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk