Velkommen til Rønde Vandværk

Rønde Vandværk

Rønde Vandværk er et forbrugerejet værk, der ved udgangen af 2023 talte ca. 1.550 målerinstallationer i Rønde, Rostved og opland.

Takstblad 2024

Det nye takstblad er godkendt for 2024, find det her.


DriftstatusElektroniske vandmålere

Rønde Vandværk er overgået til elektroniske vandmålere med fjernaflæsning, således det ikke er nødvendigt med manuelle aflæsningskort længere. Mange af målerene bliver aflæst via faste antenner rundt omkring i Rønde by, og resten bliver aflæst 1-3 gange årligt.
Den elektroniske måler kan advare dig som forbruger, hvis den mistænker at der er en lækage i huset, f.eks. et toilet der løber. I så fald vil du på målerens display kunne aflæse teksten "LEAK".
Da vi desværre har et højt vandspildsniveau i byen må vi pointere at det er forbrugernes ansvar at der ikke er lækager i vandrørene på deres grund. Det er især jernrør af ældre dato der er bekymrende. I enkelte tilfælde vil vandet bevæge sig mod overfladen og blive synlig, i andre tilfælde vil det sive nedad og være usynligt. Vi opfordrer derfor til at borgere med gamle jernrør på grunden får tilstanden af disse efterset og evt. udbedret af fagfolk.
Name: split_multical21.png.

Kontakt osTelefon
Henvendelser vedrørende ledningsbrud/vandproblemer, samt ved øvrige henvendelser, kontakt vandværket på telefon 86 37 21 68
OBS: I uge 29, 30 og 31 er nummeret i nødsituationer (ledningsbrud, manglende vand mm.): 23 23 24 62

Email
Det er ligeledes muligt at kontakte os pr. e-mail på roendevand@mail.dk, vi bestræber os på at svare så hurtigt som muligt.


Name: rv_logo_uden_tekst (1).png.
Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk