Vandkvalitet
Indvindingsboringer
Vandværket har i alt 3 boringer, hvorfra der årligt indvindes 175.000 m3 vand.
Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier der er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 2361 af 26. november 2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Der udføres følgende kontroltyper:
• Normal kontrol på vandværket• Udvidet kontrol på vandværket• Kontrol med uorganiske sporstoffer• Kontrol med organiske mikro forureninger og• Begrænset kontrol.


Vandanalyse
Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for. Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 
Alle vandværkets målinger og lovpligtige kontroller findes i dag på mitdrikkevand.dk


Hårdhedsgraden i vand fra Rønde Vandværk er 11.8 °dH
Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad deutscher Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.
Nedsivende regnvand og smeltevand fra sne optager kuldioxid fra atmosfæren og især fra jordluften i rodzonen, hvorved der dannes kulsyre. Kulsyren kan foruden kalk opløse magnesiumcarbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskningen tilfører derfor grundvandet calcium og magnesium.
Hårdhed ºdh
0-4 - Meget blødt 4-8 - Blødt 8-12 - Middelhårdt 12-18 - Temmelig hårdt 18-24 - Hårdt 24-30 - Meget hårdt

Kontakt osVed ledningsbrud mm.
Henvendelser vedrørende ledningsbrud/vandproblemer kontakt vandværkets smed:
H.J. Jensen VVS Tlf. 86 36 53 87


Øvrige henvendelser
kontakt Rønde Vandværks administration indenfor telefonens åbningstid (tirsdag og torsdag, 10.00 - 12.00)
Tlf.: 86 37 21 68


Name: rv_logo_uden_tekst (1).png.
Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk
Åbningstider
tirsdag kl. 10.00 - 12.00 torsdag kl. 10.00 - 12.00