Fjernaflæsning

Mobilaflæsning

Fjernaflæsning af vandmålere har nogle store fordele for forbrugerne i Rønde, heriblandt sikring imod fejlaflæsninger, glemte aflæsninger der medfører strafafgift, samt meddelelse om potentielle fejl.
For at foretage aflæsning af de elektroniske vandmålere, vil medlemmer af bestyrelsen eller en ansat hos vandværket minimum én gang årligt foretage mobilaflæsning i forsyningsområdet.
Aflæsningen foregår ved at der monteres en modtagerantenne på taget af en bil, som kører rundt i området, og automatisk modtager radiosignaler fra målerne. Bilen kan kendes på skiltene på siden, se billedet til højre i toppen.
Såfremt en måler melder om f.eks. lækage eller rørbrud hos en forbruger, vil forbrugeren typisk modtage besked herom fra Rønde Vandværk, som en service. Det er herefter op til forbrugeren at afhjælpe problemet. Bemærk at Rønde Vandværk ikke kan stå til ansvar for, om alarmer når frem til forbrugeren. Det er til enhver tid forbrugerens eget ansvar at aflæse eventuelle alarmsymboler direkte på vandmåleren.
På det nederste billede ses et skærmbillede fra aflæsningsværktøjet, der indikerer målernes placering i forhold til bilen. I takt med at målerne bliver aflæst af antennen, forsvinder prikkerne. Når der ikke er flere prikker tilbage på kortet, er aflæsningen færdig, og der vil kunne foretages afregning efter gældende takster.
Name: mobilaflæsning.PNG.
Name: readyapp.PNG.


Netværksaflæsning

Name: netværksaflæsning.PNG.
I vores fortsatte bestræbelser på at sænke vandspildet i Rønde, er vi pt. igang med at oprette fjernaflæsning af en del af målerne i byen. Dette giver adgang til langt bedre fejlsøgningsmuligheder og lækagedetektion.
Rønde Vandværk har ligeledes indgået samarbejdsaftale med Rønde Fjernvarme, om at dele omkostningerne til opsætning af netværk, da antennerne kan deles imellem de to forsyningstyper.
Der oprettes i alt 3 antennestationer i byen, den første ses på billedet til venstre, hvor antennen er monteret på en af Rønde Vandværks bygninger.

Kontakt osVed ledningsbrud mm.
Henvendelser vedrørende ledningsbrud/vandproblemer kontakt vandværkets smed:
H.J. Jensen VVS Tlf. 86 36 53 87


Øvrige henvendelser
kontakt Rønde Vandværks administration indenfor telefonens åbningstid (tirsdag og torsdag, 10.00 - 12.00)
Tlf.: 86 37 21 68


Name: rv_logo_uden_tekst (1).png.
Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk
Åbningstider
tirsdag kl. 10.00 - 12.00 torsdag kl. 10.00 - 12.00