Roendevandvaerk.dk
FRISK VAND FRA HANEN
Velkommen til RøndeVandværk
Name: ForsideRønde_midt.JPG.
Rønde Vandværk er ved at overgå til elektroniske vandmålere. Små 900 ud af vore 1342 forbrugere kører elektronisk. Vi fortsætter udskiftningen løbende over året.
Vi arbejder med at finde vandspild på ledningsnettet. Pt har vi en utæthed på >10%. Hvilket modsvarer, at vi mister over 16.000.000 L vand om året.Altså et gennemsnit på over 1.820 liter i timen.
Konklusion går på, at fra vores hovedledning går der ved ældre huse et jernrør ind til vandmåleren. Dette jernrør er utæt! Spildet er hovedsagelig fra  vores hovedledning og ind til borgerens vandmåler. Derfor vil der fremadrettet ved renovering, hvor jernrør findes, etableres målerbrønd, hvis ikke borgeren vil udskifte forbindelsen fra stophane til vandmåler. Borgeren ejer forbindelsen fra stophane og har pligt til at sikre, at der ikke sker vandspild. Er man i tvivl om dette, da tag kontakt til vandværket.

Der afholdes ordinær generalforsamling 23. marts 2020 kl. 19.30
Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9 B
8410 RøndeSe indkaldelse her

Driftstatus:
Alt ok, men der er renovering på Engblommevej.
Nyheder
Nyhed 1
Nyhed 2
Roendevandvaerk.dk
- En del af Syddjurs vandråd
Name: sv logo horisontal.png.
Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk