Roendevandvaerk.dk
FRISK VAND FRA HANEN
Velkommen til RøndeVandværk
Name: ForsideRønde_midt.JPG.
Rønde Vandværk er ved at overgå til elektroniske vandmålere. Små 900 ud af vore 1.342 forbrugere har fået udskiftet deres mekaniske vandmåler med en elektronisk vandmåler, der kan aflæses af vandværket ved hjælp af en antenne, monteret på taget af en bil. Vi fortsætter udskiftningen af målere løbende over året.
De forbrugere, der er overgået til automatisk aflæsning af vandmålere, modtager ikke længere aflæsningskort, og skal derfor ikke foretage sig noget i forbindelse med aflæsning.
Vi arbejder meget aktivt med at finde vandspild på ledningsnettet i Rønde. Pt har vi en utæthed på >10%, hvilket modsvarer, at vi mister over 16.000.000 liter vand om året. Altså et gennemsnit på over 1.820 liter i timen.
Konklusion går på, at fra vores hovedledning går der ved ældre huse et jernrør ind til vandmåleren. Dette jernrør er utæt! Spildet er hovedsagelig fra  vores hovedledning og ind til borgerens vandmåler. Derfor vil der fremadrettet ved renovering, hvor jernrør findes, etableres målerbrønd, hvis ikke borgeren vil udskifte forbindelsen fra stophane til vandmåler. Borgeren ejer forbindelsen fra stophane og har pligt til at sikre, at der ikke sker vandspild. Er man i tvivl om dette, da tag kontakt til vandværket.

Der afholdes ordinær generalforsamling 23. marts 2020 kl. 19.30
Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9 B
8410 RøndeSe indkaldelse her

Driftstatus:
Alt ok.
Nyheder
Nyt vandværk.
Nyhed 2
Roendevandvaerk.dk
- En del af Syddjurs vandråd
Name: sv logo horisontal.png.
Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk